Voorheen Oranje Hotel Meijel

Grand café
Goejje Meijel
Lunch, diner,
snuisterijen

Gewoon genieten bij Grand Café Goejje.

Goejje bierproeverij


Proef onze 3 Goejje bieren met bijpassende hapjes.
Lees meer

High Tea


Geniet van onze high tea.

Lees meer

Vacatures


Bekijk onze vacatures.

Lees meer

Evenementen